Vad är UppsalaTalents®

UppsalaTalents® är ett unikt upplägg där ledare från olika branscher och organisationer samlas i ett öppet seminarieformat.

UppsalaTalents® är en utbildning för den nya tidens ledare i en föränderlig värld. Utbildningen ger dig möjligheten att stärka och utveckla dig som framtida ledare i Uppsala, ett ledande centrum för utveckling och entreprenörskap i Europa. På så sätt kan du som ledare i Uppsala bemöta och utforma den globala transformationen. Gemensamt skapar vi en hållbar framtid och ett tryggt samhälle för oss alla, oavsett bransch eller organisation.  


Under denna 10 månaders kvalificeringen lär du dig effektiva metoder, principer och användbara verktyg som är viktiga för en framgångsrik framtid.  Kompetensutvecklingen varvar teoretiskt lärande, kollegial coaching och praktisk användning. 


UppsalaTalents® har ett enastående upplägg där ledare från olika branscher och organisationer samlas i ett öppet seminarieformat - det ökar kreativiteten, förstärker lärandet, öppnar nya perspektiv och är kostnadseffektiv. 


En utbildning för den nya tidens ledare i en föränderlig värld.

Personlighets- och kompetensutveckling spelar en viktig roll inom den pågående övergången från ett industriellt till ett digitalt samhälle.

Vi lever i en värld av konstant förändring och för att kunna anpassa oss till denna förändring behöver vi kontinuerligt utveckla oss själva, våra team och de tjänster och produkter som vi erbjuder.


De flesta små och mellanstora bolag har dock oftast inte resurser för att bedriva ett eget långsiktigt ”Ledarskaps- och potentialutvecklingsprogram” för sina nuvarande och framtida ledare. Risken är att ledarna och därmed organisationen halkar efter i utvecklingen. 


I ett öppet format kan du som nuvarande eller framtida ledare inom näringslivet, kommunen, universitetet, politiken och forskningen utvecklas i samklang med andra ledare och samtidigt skapa ett värdefullt nätverk som bygger på samarbete.
Ingen av oss är lika smarta som vi alla tillsammans.

Hur vore det att leva i ett samhälle där alla stöder varandra och ingen hamnar utanför?

Framtiden handlar om att bygga och upprätthålla nätverk. Nätverk över gränser och bortom begränsningar. 


I ett öppet format skapar vi förutsättningar för att nuvarande och framtida ledare inom näringslivet, kommunen, universitetet, politiken och forskningen ska kunna utvecklas i samklang. Gemensamt skapar vi en unik inlärningsmiljö och ett värdefullt nätverk som bygger på samarbete. Vi lär av varandra, med varandra och för varandra. 


Utbildningen tillämpar ett systemisk synsätt som inkluderar fokus på medvetenhet, fysiskt välbefinnande och praktisk användning.

Vad är programmets innehåll?

Ett 10 månaders 'Ledarskaps- och potentialutvecklingsprogram' i öppet format, med deltagare från olika företag och organisationer inom regionen UppsalaInnehåll: 

  • Potentialutvärdering inklusive MBTI® 
  • Gemensam Kick-off & Projektstart 
  • Personlig målsättning & coaching
  • Den Personliga Kompassen™
  • Mindfulness & QuestFit (personligt hälsoprogram)
  • 'Learning Partner & Learning Transfer'
  • Fem workshops à 2 dagar
  • Praktiskt (gemensamt) projektarbete
  • Certifiering som UppsalaTalent®
  • Delaktighet i nätverket UppsalaTalents®Gemensamt projekt

Gemensamt bygger vi ett bättre samhälle

Vårt lärande förstärks genom att arbeta i ett gemensamt projekt, där vi använder oss av våra samlade kompetenser, gemensamma kunskaper, färdigheter och där vi kan omsätta det vi lärt oss på ett mycket praktisk sätt. 


Projektet kommer att gynna samhället och det kommer att skapas och genomföras av gruppen i en agil process.

Vilka kostnader måste jag räkna med?

Kostnader

SEK 71.500 / deltagare vid registrering av en deltagare per organisation

SEK 61.500 / deltagare vid registrering av två eller fler deltagare per organisation

Vi håller kostnader låga genom att varje deltagande organisation agerar som värd under ett utbildningstillfälle, d v s att göra en möteslokal tillgänglig inom sin organisation samt bjuda på en lätt lunch och fika.

Alla kostnader är exklusive moms

Boka deltagare eller be om information här:

Vill du boka en eller fler deltagare, önskar du mer information eller vill du att vi kontaktar dig - skriv gärna kort om ditt ärende och hur vi kan hjälpa och stödja dig.